วันจันทร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประกาศผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง


 เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ ประกาศผลการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจัดงานมหกรรมแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555
               ( 28 ก.ย. 55 ) ที่สำนักงานเทศบาลตำบลคำน้ำแซบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุเมธ ตรีศูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลคำน้ำแซบ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง และเปิดงานมหกรรมแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2555 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา เป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเล็งเห็นความสำคัญในการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวทางการดำรงชีวิตประจำวัน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย
สำหรับผลการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลคำน้ำแซบ ชนะเลิศ ได้แก่ บ้านคำนางรวย หมู่ 10 ได้รับเงินรางวัล 3,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 1 บ้านคำนางรวย หมู่ 3 รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รองชนะเลิศอันดับ 2 บ้าน เพียเภ้า หมู่ 4 รับเงินรางวัล 2,500 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รางวัลชมเชย ได้แก่ บ้านท่าข้องเหล็ก หมู่ 1 , บ้านท่าข้องเหล็ก หมู่ 8 , บ้านท่าข้องเหล็ก หมู่ 9 ,บ้านโพธิ์มูล หมู่ 2 , บ้านช่างหม้อ หมู่ 5 , บ้านนิมิตใหม่พัฒนา หมู่ 6 และบ้านคำนางรวย หมู่ 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น